Produk

CAS:13933-17-0 |Copric chloride dihydrate

Penerangan Ringkas:

Penerangan Ringkas:

TIDAK. item Indeks teknikal
1 Kuprum Klorida (CuCl2·2H2O) % ≥ 96
2 Besi (Fe) % ≤ 0.05
3 air percuma % ≤ 2.0
4 Ion sulfat (SO42-) % ≤ 0.3
5 Bahan tidak larut air % ≤ 0.1


Butiran Produk

Tag Produk

Maklumat produk

NO.itemIndeks teknikal
1Kuprum Klorida (CuCl2·2H2O) %≥ 96
2Iron (Fe) %≤ 0.05
3Fair ree %≤ 2.0
4Sion ulfat (SO42-) %≤ 0.3
5Water bahan tidak larut %≤ 0.1

Pembungkusan dan Penghantaran

Pelabuhan FOB: Pelabuhan Shanghai
Saiz Pembungkusan: 100*100*115cm/pallet
Unit setiap palet: 40 beg/pallet; 25kg/beg
Berat kasar setiap palet: 1016kg
Berat bersih setiap palet: 1000kg
Masa utama: 15-30 hari
Pembungkusan tersuai (Pesanan Minimum: 3000 Kilogram)
Sampel: 500g
20GP: Muatkan 20 tan

1. Sifat fizikal dan kimia
Keadaan fizikal Serbuk atau kristal bipiramid ortorombik
Warna Hijau ke biru
Bau Tiada data tersedia
Takat lebur/takat beku: Tiada data tersedia
Takat didih atau takat didih awal dan julat didih 993 ℃ (Tukar kepada cuprous chloride)
Kemudahbakaran: Tidak mudah terbakar
Had bawah dan atas letupan/: had mudah terbakar Tiada data tersedia
Takat kilat: Tidak berkenaan
Suhu penyalaan automatik Tiada data tersedia
Suhu penguraian Tiada data tersedia
pH 3.0 - 3.8
Kelikatan kinematik Tidak berkenaan
Keterlarutan Mudah larut dalam air, larut dalam aseton, alkohol, eter, ammonium klorida.
Pekali pembahagian: n-oktanol/air(nilai log) Tiada data tersedia
Tekanan wap Tiada data tersedia
Ketumpatan dan/atau ketumpatan relatif Tiada data tersedia
Ketumpatan wap relatif (udara=1) Tidak berkenaan
Ciri-ciri zarah Tiada data tersedia

2. Kestabilan dan kereaktifan
Kereaktifan Bertindak balas dengan kuat dengan kalium dan natrium.
Kestabilan kimia Stabil di bawah keadaan penyimpanan yang disyorkan.
Kemungkinan tindak balas berbahaya Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.
Keadaan yang perlu dielakkan (cth. nyahcas statik, kejutan atau getaran) Haba dan nyalaan dan percikan api. Suhu yang melampau dan cahaya matahari langsung. Bahan yang tidak serasi. Elakkan pembentukan habuk.
Bahan yang tidak serasi Elakkan sentuhan dengan kalium, natrium, udara lembap.
Hasil penguraian berbahaya Gas hidrogen klorida, kuprum oksida.

3.Maklumat toksikologi
Laluan Kemasukan: Sentuhan kulit, sentuhan mata, penyedutan, tertelan.
Ketoksikan Akut Kuprum Klorida Dihidrat (CAS 10125-13-0): LD50 (Oral, tikus) : 584 mg/kg EC50 (Penyedutan, Tikus): N/A LD50 (Dermal, arnab) : 1,224 mg/kg
Kakisan/Kerengsaan kulit Menyebabkan kerengsaan kulit.
Kerosakan/kerengsaan mata yang serius Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Pernafasan atau kulit Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit. Pemekaan
Kemutagenan sel kuman Tidak dikelaskan
Kekarsinogenan Tidak dikelaskan

Ketoksikan pembiakan Disyaki merosakkan kesuburan atau anak dalam kandungan.
STOT-pendedahan tunggal Tidak dikelaskan
Pendedahan berulang STOT Tidak dikelaskan
Bahaya aspirasi Tidak dikelaskan
Kesan Kronik Tidak dikelaskan
Maklumat Lanjut Tiada data

4. Maklumat ekologi
Ekotoksisiti Ketoksikan Akuatik: Kuprum Klorida Dihidrat (CAS 10125-13-0) Ujian & Spesies 96 Hr LC50 ikan: N/A 48 Hr EC50 Daphnia: N/A 72 Hr EC50 Alga: N/A
Kegigihan dan keterdegradasian: Tidak tersedia
Potensi bioakumulatif: Tidak tersedia
Mobiliti dalam tanah Tidak tersedia
Maklumat Tambahan: Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan berpanjangan.

5. Pertimbangan pelupusan
ARAHAN PEMBUANGAN SAMPAH
Hubungi perkhidmatan pelupusan sisa profesional bertauliah untuk melupuskan bahan ini. Lupuskan mengikut peraturan alam sekitar tempatan atau keperluan pihak berkuasa tempatan.


 • Sebelumnya:
 • Seterusnya:


 • Tinggalkan Mesej Anda

   Privacy settings
  Consent to Cookies & Data processing
  On this website we use cookies and similar functions to process end device information and personal data. The processing is used for purposes such as to integrate content, external services and elements from third parties, statistical analysis/measurement, personalized advertising and the integration of social media. This consent is voluntary, not required for the use of our website and can be revoked at any time using the icon on the bottom left.
  Accept
  Decline
  Close
  Accepted