Biz hakda

X

Kompaniýamyz hakda

"Hangzhou Hongyuan New Materials Co., Ltd." Ykdysady we tehnologiki ösüş zolagy, Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäheri, umumy maýa goýumy 350 million ýuana we 50 000 inedördül metr meýdany. Gözleg we ösüşi, metal tozy we mis duz önümlerini öndürmek we satmagy birleşdirýän ylmy we tehnologiki kärhana.

Kompaniýamyz "Hongsheng" söwda belligini 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda hasaba aldy. Biz esasan mis oksidi tozy, atomlaşdyrylan mis tozy, ergin mis tozy, mis hlorid, çüýşeli hlorid, esasy mis hlorid, esasy mis karbonat, mis nitrat, mis sulfat, mis gidroksid we beýleki önümler.

Ösümlik meýdany 50,000 inedördül metr

Kompaniýanyň 158 işgäri bar

Outputyllyk önüm bahasy 1 milliard ýuana

Toparymyz hakda

Häzirki wagtda kompaniýamyzda 158 işgäri bar, şol sanda 18 sany doly iş güni we 3 sany içerki uly hünärmen, olaryň arasynda orta we ýokary derejeli 5 tehnik bar. Içerki ýokary derejeli hünärmenler we metallurgiýa hünärmenleri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän baý teoretiki we amaly tejribä eýe bolan gözleg we ösüş toparyny döretdi. Häzirki wagta çenli kompaniýamyz her ýyl 20 000 tonna kuwwatlylygy bolan iki sany atomlaşdyrylan metal poroşok önümçilik liniýasyny, iki sany mis oksidi tozy öndürmek liniýasyny we bir kubok oksidi önümçilik liniýasyny döretdi. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz, elektron tagtasyny eritmek erginini hemmetaraplaýyn ulanmak boýunça içerki ösen tehnologiýany ulanýar. Mis saklaýan erginini zyýansyz zyňmak arkaly öndürilen mis hloridiň, çüýrük hloridiň, esasy mis karbonatyň we beýleki önümleriň ýyllyk giňişleýin kuwwaty 15 000 tonna, ýyllyk önümçiligiň bahasy bolsa 1 milliard ýuana ýeter.

teamm
gangko

Mis duz önümleriniň we metal poroşoklarynyň dünýä belli, içerki birinji derejeli önümçilik bazasyny gurmak üçin elimizden gelenini edýäris. Önümlerimiz poroşok metallurgiýasy, ýag göteriji, göwher gurallary, himiki katalizatorlar, sürtülme materiallary, sürtülmäni azaldýan materiallar, pürküji materiallar, kebşirleýji elektrod, möhürleýji materiallar, ýük materiallary, lukmançylyk materiallary, pestisidler, iýmit, feýerwerk, pigmentler, fungisidler, elektroplatasiýa, poslama garşy we beýleki köp sanly önümçilik önümçilik meýdanlary.


Habaryňyzy goýuň