Producten

CAS:7447-39-4 |Watervrij koperchloride Fabrikant Hoge zuiverheid 98% poeder CuCl2

Korte beschrijving:

korte beschrijving:

NEE. Item Technische index
1 Koperchloride (CuCl2) % ≥ 98
2 IJzer (Fe) % ≤ 0,1
3 Water inhoud % ≤ 2,0
4 Sulfaat (telling op basis van SO42-) % ≤ 0,3
5 In water onoplosbare materie % ≤ 0,15


Product detail

Productlabels

Productdetails

NEE.ItemTechnische index
1Koperchloride (CuCl2) %≥ 98
2IJzer (Fe) %≤ 0,1
3Water inhoud %≤ 2,0
4Sulfaat (telling op basis van SO42-) %≤ 0,3
5In water onoplosbare materie %≤ 0,15

Toepassingen

Het wordt voornamelijk in de industrie gebruikt als bijtmiddel, oxidatiemiddel, houtconserveermiddel, voedseladditief, ontsmettingsmiddel, enz. Het wordt ook gebruikt bij het ontgeuren en ontzwavelen van aardoliefracties, metaalraffinage, fotografie, enz.

Verpakking en verzending

FOB-haven: Shanghai-haven
Verpakkingsgrootte: 100*100*115cm/pallet
Eenheden per pallet: 40 zakken/pallet; 25kg/zak
Brutogewicht per pallet: 1016kg
Nettogewicht per pallet: 1000kg
Levertijd: 15-30 dagen
Aangepaste verpakking (min. bestelling: 3000 kilogram)
Monsters: 500 g
20GP: Laad 20 ton

Beschrijving

1. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonsgerelateerde veiligheidsmaatregelen
Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd stofvorming. Raak beschadigde containers of gemorst materiaal niet aan, tenzij u geschikte beschermende kleding draagt. Ventileer gesloten ruimtes voordat u deze betreedt. Houd onnodig personeel op afstand. Vermijd inademen van stof.
Maatregelen ter bescherming van het milieu
Voorkom verdere lekkage of morsen als dit veilig kan worden gedaan. Zorg ervoor dat er geen materiaal in het milieu terechtkomt zonder de juiste overheidsvergunningen.
Maatregelen voor schoonmaken/verzamelen
Ophalen en afvoeren in een geschikte container.
Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.

2. Hantering en opslag

Behandeling
Informatie voor veilig
afhandeling
Vermijd contact met huid, ogen, slijmvliezen en kleding. Bij onvoldoende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.
Vermijd vorming van stof en aerosolen.
Informatie over bescherming tegen explosies en brand
Verwijderd houden van hitte, ontstekingsbronnen, vonken of open vuur.
OPSLAG
Eisen waaraan opslagruimten en containers moeten voldoen
Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren.
Verwijderd houden van vuur en warmtebronnen.
Vermijd direct zonlicht.
Goed gesloten houden tot gebruik.
Vermijd vocht.
Plastic zakken of tweelaagse kraftpapierzakken met stalen vaten met volledige of middenopening: glazen flessen met schroefdop, glazen flessen met ijzeren dop, plastic flessen of metalen vaten (blikjes) en gewone houten kisten: (metalen containers zijn niet toegestaan ​​voor binnenverpakkingen). verpakking). Gescheiden bewaren van natrium-, kalium- en eetbare chemicaliën, vermijd gemengde opslag.

Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagruimte
Bewaar uit de buurt van onverenigbare stoffen zoals sterke oxidatiemiddelen, metalen en vochtige lucht.
Verdere informatie over bewaarcondities
De opslagruimte moet worden uitgerust met geschikte materialen om de lekkage op te vangen.

3. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Grenswaarden voor blootstelling
Bestanddeel CAS-nummer TLV ACGIH -TWA ACGIH TLV-STEL NIOSH PEL-TWA NIOSH PEL-STEL
Koperchloride watervrij 7447-39-4 1 mg/m3 N.E. 1 mg/m3 N.E.
Passende technische controles
Zorg voor voldoende ventilatie om de concentraties in de lucht laag te houden.
Voorzieningen waar dit materiaal wordt opgeslagen of gebruikt, moeten worden uitgerust
met oogdouche en veiligheidsdouche.
Algemene beschermende en hygiënische maatregelen
Zorg ervoor dat dit materiaal niet in contact komt met de huid. Begrijp dit niet
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Chemische veiligheidsbril, handschoenen, overalls en beschermende maskers.
Ademhalingsapparatuur
Wanneer werknemers met hoge concentraties worden geconfronteerd, moeten zij geschikte, gecertificeerde ademhalingstoestellen gebruiken.
Bescherming van handen
Draag geschikte chemisch bestendige handschoenen.
Oog-/gezichtsbescherming
Gebruik een veiligheidsbril met zijschermen of een veiligheidsbril als mechanische barrière bij langdurige blootstelling.
Lichaamsbescherming
Volledige set anti-chemische reagensoveralls, kies lichaamsbescherming op basis van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.


 • Vorig:
 • Volgende:


 • Laat een bericht achter

   Privacy settings
  Consent to Cookies & Data processing
  On this website we use cookies and similar functions to process end device information and personal data. The processing is used for purposes such as to integrate content, external services and elements from third parties, statistical analysis/measurement, personalized advertising and the integration of social media. This consent is voluntary, not required for the use of our website and can be revoked at any time using the icon on the bottom left.
  Accept
  Decline
  Close
  Accepted